Leváltani az orbánista pocsék demokráciát

Az alaptétel az, hogy le kéne váltani Orbán Viktort és az orbánista pocsék demokráciát, méghozzá 2018-ban.  Ezer oka van, de röviden a pocsék demokráciát azért kell leváltani, mert nem akarunk elnyomásban, hazugságokkal etetve élni, nem akarjuk, hogy adónkat, életenergiánkat és jövőnket felzabálja a korrupt Fidesz, a féltudású magyar elit legújabb állampártja. Az Orbán-rezsim leváltásához szorosan kapcsolódó cél az is, hogy az új rendszer megkezdje egy az elmúlt 25 év bármelyik időszakánál jobban működő gazdaság és sikeresebb demokrácia kiépítését. Ez utóbbi kikötésből az is könnyen levezethető, hogy a Jobbik által végrehajtott, de még egy túlzottan MSZP dominanciájú kormányváltás aligha visz közelebb a célok teljesüléséhez, erre sokkal inkább a poszt során felvázolt Harmadik Magyarország pártjai és nekik valamilyen együttműködésük lehet képes, főleg ha az együttműködés egy idővel kiterjed a 2010 előtti baloldal pártjára, pártjaira is.

Előre is szólok, a következőkben annak ellenére, hogy törekszem a realistásra, de mégiscsak wishful thinking következik. De hát milyen is lehetne egy jó ellenzéki vízió, ha nem vágyakkal teli?

Harmadik Magyarország

Magamban Harmadik Magyarországnak szoktam hívni a Fideszen, az MSZP-n és a Jobbikon túli sokszínű politikai világot. Ebbe a Harmadik Magyarországba messze nem tartozik bele minden - a három nevezetten kívüli - politikai csoportosulás, így nem tartoznak bele a kókler pártok, félig-biznisz, félig-vicc pártok.

Szerintem nagyon előremutató és hasznos lenne, ha létezne egy olyan együttműködés, egyeztető fórum (pl. Harmadik Magyarország Kerekasztal), ne adj isten, mozgalom, ami laza szövetségbe fogja össze ezt jelenleg még kezelhetetlenül töredezett világot.

Ez a Harmadik Magyarországnak elkeresztelt csoport akkor is létezik, pontosabban akkor is használható a meghatározás, ha nem lesz semmiféle együttműködés, kerekasztal. Másfelől hangsúlyosan nem a Harmadik Magyarország név a lényeg, hanem hogy lesz-e bármiféle együttműködés, ami összefogná az MSZP-n túli demokratikus világot, lehetne tőlem ez akár az lmp-s Új Pólus, vagy teszem azt, Új vagy Második Demokrácia Kerekasztal is. Az elnevezést úgyis a résztvevők fogják meghatározni.

Az együttműködésen alternatívájaként az új pártok megjelenésében lehetne még bízni. Ha még új pártok meg is jelennek, de gyors felfutásukra végképp nagyon kevés az esély, részben a "Tölgyessy-átok" miatt.  Tölgyessy Péter csak általam átoknak elkeresztelt súlyos, több interjúban (legutóbb a Figyelőben) megismételt állítása valahogy így szól: A magyar társadalomnak példátlanul gyenge az önszervezési képessége. Más közép-európai országokkal ellentétben nálunk alig bukkannak fel új pártok és a civil szféra sem képes egy-egy ügyön túl megszervezni önmagát. Igazából nem is az a dolga. Egyáltalán nem kizárt, hogy tévedek, de ha mégse, akkor jó esséllyel 2018-ra abból kell főznünk, amink már most is van.

Együttműködési kényszerek

Ha a Fidesz nem gyengül nagyon meg, de akkor, ha a Jobbik kerül vele közel paritásba, a forgatókönyvek többsége mellett az orbánista választási rendszer választási együttműködési kényszereket ró az orbánizmus ellenfeleire is, ha azok a győzelem esélyével és nem csak biodíszletként, akarnak indulni a 2018-as választáson.

A választási együttműködésnek ugyanakkor meglehetősen sok szintje és forgatókönyve van, attól függően, hogy kik vesznek benne részt. A ténylegesen legszélesebb együttműködést az orbánizmus leváltása érdekében a Jobbikkal való együttműködés jelenti. Ez persze meglehetősen elméleti felvetés, és valószerűtlen is, de kapásból nem zárnám ki. El tudok képzelni olyan nemzeti ügyet is, amiért a Jobbikkal is érdemes lenne leülni a tárgyalóasztalhoz. Azt már nehezebben elképzelni, hogy a tárgyalások megegyezéshez is vezessenek.

A gyakorlatban sokkal inkább merül fel az MSZP-vel való és a szintén sok szempontból a régi világot megjelenítő Gyurcsány Ferenccel és a DK-val való együttműködés lehetősége. Szerintem azonban az MSZP-vel és a Gyurcsány-párttal való tárgyalások akkor vezetnek valamilyen értelmes és az ország szempontjából hasznos eredményre, ha velük szemben legalább egy nagyobb, egységes, vagy ha nem teljesen egységes, de koordinált fellépésre képes tömb képes megjelenni. Ebből kifolyólag a legérdekesebb számomra az, hogyan lehet az MSZP-n és a Gyurcsány Ferencen túli demokratikus világban valamiféle együttműködést, összehangolt cselekvést kialakítani.  

Az MSZP-n és a Gyurcsány Ferencen túli demokratikus világ számbavétele előtt azonban még tennék egy kanyart az együttműködés közös céljai felé. 

Közös célok és egy példa

Közös célok megvalósítása alapvető feltétele bármiféle együttműködésnek. Sőt szinte definíciós erővel állítható, hogy együttműködések akkor fognak kialakulni, ha vannak közös célok. A bevezetőben már meghatároztam két alapvető célt, egyrészt le kéne váltani az orbánista pocsék demokráciát, másrészt az elmúlt 25 év bármelyik időszakánál sikeresebb demokráciát és gazdagabb társadalmat kell létrehozni. Most ehhez csak példaként hozzáveszek egy harmadik célt is. Hangsúlyozva, hogy ez csak egy, de messze nem az egyetlen jó és értelmes cél, ami alkalmas arra, hogy körülötte megkíséreljünk valamiféle ellenzéki konszenzust kialakítani.

Könnyen lehet érvelni amellett, hogy a jelenlegi választási rendszer, a fideszes pocsék demokrácia és elnyomás alapköve. Ez a választási rendszer az, ami 45%-os szavazati aránnyal, vagyis a szavazatok kisebbségével lehetővé tette például, hogy a PODESZ kétharmados hatalmat bitoroljon majdnem egy évig. Nem a választási rendszer múlt, hogy csak háromnegyed évig tartott ez a 45%-nyi támogatással szerzett 67%-os parlamenti hatalom.

A fentebb már tárgyalt előzetes választási együttműködési kényszer szintén a kisebbség uralmát elősegítő, ezért a választások demokratikusságát korlátozó és elnyomó jellegű választási elem, hiszen együttműködés nélkül egy Fidesznél nagyobb, de heterogén ellenzék nem képes győzni. A megegyezés és a heterogén elképzelések összeillesztésének nehézségei, valamint az evvel kapcsolatban könnyen kialakuló képzet a Fidesz legyőzhetetlenségéről akár jelentősen is növelhetik a választástól elfordulók táborát.

A sort még lehetne folytatni, de a lényeget úgy lehet összefoglalni, a 8,2 millió magyar választási jogát jelentősen korlátozó választási rendszer megváltoztatása könnyen nemzeti üggyé tehető. Ezen az sem változtat, hogy a 8,2 millió szavazásra jogosultból a fideszes állampárt megrögzött hívei bárminek örülnek, ami imádott pártjukat hatalomban tartja. Így bármikor készek letagadni, hogy a 2014-es új választási rendszer ténylegesen csökkentette a választással gyakorolható jogokat. Az sem komoly ellenérv, hogy minimum 2 millió ember a politika iránt szinte teljesen közömbös, hiszen a közömbösök száma attól éppen csökkenhetne, ha a választási rendszer több tényleges hatalomgyakorlási jogot adna az állampolgároknak.

Ha a választási együttműködés választási rendszer megváltoztatását tűzné ki célként és a résztvevőknek sikerülne előzetesen megállapodni a létrehozandó új választási rendszerről,  akkor választási győzelem legfeljebb egy évnyi kormányzásról és az egyéves kormányzás alatt egy új választási rendszer kialakításáról szólna. Meg lehetne csinálni még akkor is ha több kritikus pontja is van a javaslatnak. De mivel nem annyira ezen a javaslaton, mintsem egy példaként hozható közös ügy bemutatásán van a hangsúly, ill. nem ez az egyetlen lehetséges közös ügy ezért a a javaslat részleteire és kritikus pontokon adható válaszokra majd egy másik posztban írok. 

Kik alkotják a Harmadik Magyarországot? A négy fő irány

A következőkben áttekintem a Harmadik Magyarország fontosabb szereplőit és némileg önkényesen, néhány érdekesebb sajátosságot kiemelve csoportokba rendezem őket. Nézzük, mi is lenne a négy fő irány.

Zöld baloldal, antiglobalista újbaloldal – ennek az iránynak a legerősebb pártja és talán az egész Harmadik Magyarországnak az LMP.  Én ide venném (vettem volna) a 4K-t is, bár fogalmam sincs, hogy éppen ők hol tartana, de legutóbb az LMP-vel tartottak. Ide tartozhatna zöldpárti identitása miatt a PM is, de őket inkább átrakom egy másik csoportba. Nagy előnye ennek a társaságnak, hogy az LMP személyében van parlamenti pártjuk. Az LMP-nek azonban öt év alatt megtapasztalt gyengéi is vannak. Röviden az, hogy lehet más a politika helyett de facto velük egyelőre nem lesz más politika. Részben azért mert ők magukban kevesek, részben azért mert együttműködni meg képtelenek.  

Összefogáspárti baloldaliak, újbaloldal: Ide jöhet inkább a PM-Párbeszéd Magyarországért, aki nem csinálja magát össze az MSZP és a Gyurcsány szó hallatára. A PM ugyanakkor nagyon kicsivé vált, az egy százalékot, ha eléri, de még mindig vannak országosan ismert politikusai, kész és szimpatikus arcai. Felmerül még itt az Együtt is, ha jobban balra pozícionál, vagy ha erősödött volna benne a Szolidaritásos vonal, de utóbbi inkább elsorvadt. Az Együtt nem teljesen speciális sajátossága - a DK a másik ilyen alakulat - a kettős balliberális identitás, vagyis a párt a két nagy alkotó közösségét tiszteletben tartva, szándékosan nem kíván választani a bal és a liberális oldal között.

Konzervatívok, mérsékelt jobboldaliak és centristák - itt nyilván nem az egész konzervatív, táborra gondolok, hanem annak arra a kisebb részre, akinek elege van már az orbánizmusból. Szerintem itt a Polgári Konzervatív Párt  lenne a húzóerő, de játszik még Bokros Lajos Modern Magyarországa is. Hogy a PKP-hogy áll, milyen nehézségekkel küzd, arról itt lehet olvasni. Ebben a bugyorban tehát a PKP-nak a Momával kéne valamit kezdenie. De ha nem akar, akkor nyugodtan dobja át Bokrosékat egy másik bugyorba. (Csak zárójelben: a karakteres politikai identitást szándékosan nem választó Együtt elnöke Szigetvári Viktor - ha jól értem - például centristának tartja magát.)

Nemzeti liberálisok, liberálisok – Magamat sorolom a nemzeti liberálisok közé. Ugyanakkor itt egyelőre semmilyen igazi előzetes kezdeményezést nem látok. Van ugyan egy Fodor Gábor féle karakteresen semmilyen liberális párt, de az nekem evidenciának tűnik, hogy semmilyensége és elhasználtsága miatt Fodor vezetésével nem fog létrejönni érdemi mondanivalóval rendelkező és önállóan 5% közelébe jutni képes liberális párt. Ettől függetlenül nem lehet úgy komolyan együttműködés fontosságáról beszélni, hogy a következő lépésben már szalámizzuk is le - szevasz 50-es évek! - a nekünk nem tetszőket, ezért a kritikák ellenére a Liberálisokat sem illik megkerülni. A liberális térfélen az Együtt-nek sokkal több keresnivalója lehetne, de ehhez először karakteresebben fel kéne vállalniuk, hogy ők egy legalább kettős politikai identitással rendelkező, az Orbán-rendszer többi párttal nem szimpatizáló ellenfeleit összegyűjteni szándékozó társaság.

A fenti csoportokban azonban leginkább két olyan, nagyjából országos ismertségű és viszonylag nagyobb méretű társaság van, ami a siker reményében kezdeményezheti a fenti pártocskák összefogást, ez a két párt az LMP és az Együtt. Az LMP-t nagysága, az Együttet ideológiai nyitottsága és sokszínűsége - ami eddig inkább ideológiai arctalanságként hátránynak tűnt - teszi erre a szerepre alkalmassá.

*

A Demokratikus Koalíciót nem raktam be sehova, és már feljebb utaltam rá, hogy a Gyurcsány-párt és az MSZP között látok hasonlóságokat. Gyurcsány Ferenc a 2010 előtti kudarcos világ két legfontosabb oszlopának egyike volt, akkor még az MSZP vezetőjeként. (Ebből könnyen kitalálható, hogy az MSZP volt a kudarc másik fő oszlopa.) Kétségtelen az is, hogy Gyurcsány Ferencnek nagyon nagy felelőssége van a demokratikus fejlődés megakasztásában, a szocialista csőd-demokrácia vonaglásában és kudarcában, ami végső soron a Fideszt kétharmadhoz segítette. Másrészt viszont az is érzékelhető, hogy Gyurcsány Ferenc és a DK körüli értelmiségi gárda, az MSZP-vel ellentétben, érdemi kísérleteket tett a 2010 előtti kudarcokkal és azok okaival való szembenézésre. Ráadásul ez csak egy olyan politikai tartalmi tényező, ami azt mutatja, hogy a DK az MSZP-nél sokkal jobb szellemi és politikai kondícióban van. Mindez azért is fontos, mert nyilván a DK és hívei maguk is szívesen vennék, ha ők nem az MSZP-vel egy bugyorban (bukott baloldal) ücsörögnének, hanem az MSZP-n túli, új, demokratikus világ részeiként kezelnék őket. Összességében a kép vegyes a DK szempontjából, de a mivel a Harmadik Magyarországba sorolt pártok többségének finoman szólva erős fenntartásai vannak Gyurcsány Ferenccel és az MSZP-SZDSZ renegátokkal szemben, ezért őket racionális kihagyni már az első számbavételi körből is.

Új pártok megjelenésében lehetne még bízni, de erre a "Tölgyessy-átok" miatt nem igazán számítok. Tölgyessy csak általam átoknak elkeresztelt súlyos, több interjúban (legutóbb a Figyelőben) is megismételt állítása valahogy így szól: A magyar társadalomnak példátlanul gyenge az önszervezési képessége. Más közép-európai országokkal ellentétben nálunk alig bukkannak fel új pártok és a civil szféra sem képes egy-egy ügyön túl megszervezni önmagát. Igazából nem is az a dolga. Egyáltalán nem kizárt, hogy tévedek, de igen jó eséllyel 2018-ra abból kell főznünk, amink van.

 *

Elsőre, nem is olyan röviden, ennyi.  Innen fogom folytatni - ahogy időm engedi - az együttműködés módszereivel, a kritikus elemeivel, kezelendő korlátaival, a közös célokra további példákkal, a 2018-ig forgatókönyvek szerint várható eredményekkel, a szereplők részletesebb bemutatásával és a Harmadik Magyarország polgári-demokratikus összefogás ideológiai alapozgatásával. 

A bejegyzés trackback címe:

https://liberator.blog.hu/api/trackback/id/tr188254742

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

padisah 2016.01.11. 08:37:54

A szerző sajnos abba a hibába esik, hogy a "harmadik erő" vagy harmadik út vagy harmadik Magyarország első lépésének azt írná elő hogy bútorozzon össze a régi Magyarország leszerepelt baloldali elitjével.

Ennek pontosan annyi értelme és következménye lenne, mint ami az szdsz-el történt: elveszíti az önálló arcát, vagy egy teljesen kontraproduktív, a hátrányokat egyesítő kompromisszum jön létre belőle.

A régi baloldalnak, és a hozzá kapcsolódó elitnek el kell sorvadnia, ki kell hullania az elitből, ez a dolgok rendje, és az ország érdeke. Ez a régi baloldal pedig gyakorlatilag mindenkit magába foglal az mszp-szdsz törmelékpártjai közül, tehát egyikkel sem lehet, főleg nem tartós szövetséget kötni.

Egy megmaradni, sőt kormányozni akaró harmadik erőnek csak akkor van értelme egy Fidesz ellenes erőhöz csatlakoznia, ha az a Jobbikot is tartalmazza, mert ez szavatolja hogy a szövetséget nem fogja a régi baloldal a saját képére formálni, és a dolog tényleg csak a mandátuma erejéig működik: helyreállítani a választási rendszert.

A szerző másik hibája, ami szembeötlő volt, hogy az orbán rendszer leváltását tekintette a fontosabbik célnak, és normális, kapitalista, fejlődő országét a kevésbé fontos célnak. Ez nagy baj, mert ez pont a protestre-protest szavazások logikáját hozza elő, ami sosem oda vezet ahova eljutni szeretnénk.

Az orbán rendszer leváltására azért van szükség, hogy a prosperáló Magyarország létrejöhessen, és tulajdonképpen ha prosperálna Magyarország az orbán rezsimben, akkor nem is kéne leváltani, de az hogy a leváltás a fő cél, megint ürügyet ad arra, hogy egy fidesz-gyilkos(nak tekintett) politikai erő túlhatalmat kapjon.

Akkor folytatódik a nagy amplitúdójú kilengés, csak ezúttal a másik irányba, és a rendszer ahelyett hogy konvergálna a harmadik út irányába, vagy legalább középre, a szélsőségek felé fog egyre erőteljesebben ingani.

Az egyik agymenésem, hogy a Fidesz NEM jobboldali, hanem baloldali párt. Megtéveszti a választóit, az ellenfeleit is, centralizáló bürokratikus társadalmat épít és összezavarja azokat akik magukat baloldaliként meg akarják magukat különböztetni tőle. Az oligarcházás például egy ilyen mesterséges vád a Fidesszel szemben, abból fakad hogy baloldali politikusok szeretnének baloldalibbnak tűnni a baloldali Fidesznél, és olyan témát találni amire a választó fogékony, de ez láthatóan nem érdekli őket különösebben.

Fentiek miatt meggyőződésem, hogy a Fideszt soha nem fogja baloldali párt, vagy szövetség leváltani, erre csak egy jobboldali párt lenne képes, amely igazi jobboldaliként (és kapitalistaként!) elszívja az értelmesebb választóit.

Kiss Árpád 2 2016.01.11. 16:42:27

Bircahang, vagy nevezzelek inkkabb maxvall bircaman megbizott szerkesztonek? a problema az, hogy aki az elmult 25 evben politikus volt, lehet az fleto, vona, orban, meggyesi egyesevel bele kell lovoldozni a dunaba mert a genjeikbe bele van irva a lopas es a munkakerules. Ha ezek elmentek, akkor kell.egy kozgazdaszokbol, szakertokbol allo ideiglenes kormany, akinek az idejen vegre fellelegezhet ezek a szarhazi maffiozok (es ertsd ide az mszpt a jobbikot a.fideszt az lmpt a.pmet az szdszt...stv)

Kiss Árpád 2 2016.01.11. 16:43:08

Altal kifosztott kizsigerelt meglopott es lebutitott nep

altona 2016.01.11. 16:52:13

én barom továbbolvastam. Eddig: 'Szerintem itt a Polgári Konzervatív Párt lenne a húzóerő, de játszik még Bokros Lajos Modern Magyarországa is. '

asszem ez a nap vicce....Hol jáccik bokroslajos? a pártja 2db ökörből áll!!!Nem is lehetne párt.

Szeretem amikor az álbaloldal álmodozik, miközben rothad!

N. Barbie 2016.01.11. 16:53:35

@Kiss Árpád 2: nem tudok rola, hogy a Jobbik vagy lmp mitol lenne "szarhazi maffiozo" vagy, hogy oket miert kene a "dunaba lovoldozni". Esetleg felhomalyositanal?

A megvalósult amerikai ólom.. 2016.01.11. 16:57:41

És a realitások: alig több mint két évvel a következő választások előtt semmiféle új politikai erő nem körvonalazódik.
A korábbi kezdeményezések, 3k , 4k, Milla, E-14 stb. mára már mind kifingtak, vagy marginális politikai gittegyletként üzemelnek.

Ezek a száraz tények..

Conchobar 2016.01.11. 17:01:43

"Kik alkotják a Harmadik Magyarországot? A négy fő irány" - Figyelembe véve a felsorolt pártok és irányzatok népszerűségét és elfogadottságát, racionálisabban cselekedett volna a szerző, ha Jézus visszatérésének és Magyarország lakosságának a mennyekbe kerülésének lehetőségeit latolgatta volna

csak egy néző 2016.01.11. 17:09:30

"Polt Péter tutibiztos benne, hogy Tarsoly Csaba nem fizetett le senkit"

Lesz ő még bankvezér, akárki meglássa.

Csak így tovább fidióták. Hajrá fidesz.

i.ytimg.com/vi/8hwJ4Wx_XYo/hqdefault.jpg

444.hu/2016/01/11/polt-peter-tutibiztos-benne-hogy-tarsoly-csaba-nem-fizetett-le-senkit

bunkó · http://bunko.blog.hu 2016.01.11. 17:12:09

Ha egy új párt környékén egy is felbukkan a régi korrumpálódott arcok közül, az a párt máris megásta saját sírját.
Új hiteles arcokra pedig ne nagyon számítsunk: a "politikus" nevű undorító szakmát egyre kevesebb jó érzésű ember vállalja fel.
A politikusok kitermelése elsősorban a polgárság feladata - azon országokban, ahol még létezik polgárság.
Ezzel a kör bezárult :)

Bafana 2016.01.11. 17:29:02

Uram Atyám!!! Ezekkel akarod leváltani Orbánékat??? Ez most komoly?

jágör68 2016.01.11. 17:31:14

Maximum majdan- féle CIA- puccsal.
De annak nem sok híve lenne, elárulom.
Az amerikai típusú káosz- demokrácia- exportnak maximum a tengerentúlon vannak még hívei.

ulpius66 2016.01.11. 17:33:09

@bunkó:

Bunkókám! vagy hogyan szólítsalak....

Ezer százalékosan igazad van!

Még csak hétfő van, de mán három ballibsi blogban megbukott az Orbán, vagy "biztos, hogy meg fog bukni".....

ulpius66 2016.01.11. 17:37:01

@Bafana: Cnhhobar:

"Ezekkel akarod leváltani Orbánékat??? Ez most komoly?"

Ja.

Ezek kibaszott komolyan veszik magukat!
(nekem persze a kommentek jobban tetszenek mint ennek a ballibsinek a szófosása...)

Voznyák Pista 2016.01.11. 17:44:56

Nekem az az érzésem, hogy a lelke mélyén még a poszt írója sem gondolta ezeket a dolgokat komolyan.

A választási rendszerről meg annyit, hogy mi a gond vele ?
Az pl. hogy ha 2 milliónyian a fideszre szavaznak, 1 milliónyian meg a ballibsikre, akkor nem a ballibsik nyernek ? (III. magyarország, meg a Gyurcsány (dehogynem))
Vagy csepelen legyen megint 2 választókerület ?

Balt 2016.01.11. 19:08:56

@A megvalósult amerikai ólom..: Nos, ha már Tölgyessy hivatkozási alap, egyfajta origó (nekem amúgy talán az), akkor hozzunk tőle még pár mondatot a posztolónak: :)

"A korábbi kormányok általában az elitek igazáról kívánták meggyőzni a közvéleményt. Valamilyen távoli, a közemberek számára bajosan megfogható célok kedvéért: a piacgazdaság, az európai uniós csatlakozás, az államháztartási egyensúly érdekében többnyire újabb terheket és fájdalmas alkalmazkodási kényszert próbáltak elfogadtatni választóikkal. Orbán Viktor viszont inkább az "emberek" reményeit vágja oda az eliteknek. A Fidesz régóta sulykolja: a hétköznapi világlátásnak van igaza, végre "az emberek akarata" határozza meg a kormányzást. A magyarok érdemesek a jóra, ám állítása szerint: idáig a baloldali hatalom és a külföldiek túlereje akadályozta boldogulásukat. Az előrehaladáshoz az ügyesen mozgékony feltörekvő csoportok és a hagyományos magyar jobboldal meglátásai alapján szükséges berendezni az országot. Orbán Viktor retorikájában a választók igényeinek megfelelően ajánlja átalakítani a társadalmat. Ebben az értelemben a miniszterelnök a leginkább demokrata vezető a hazai politikában. Csak az a kérdés: eredményessé lehet-e tenni a magyarok jelenlegi értékvilága és vágyai alapján a gazdaságot?" (origo.hu)

Balt 2016.01.11. 19:17:33

+Gyurcsány Ferenc és a DK körüli értelmiségi gárda, az MSZP-vel ellentétben, érdemi kísérleteket tett a 2010 előtti kudarcokkal és azok okaival való szembenézésre."

Na ne vicceljünk már! Mivel nézett szembe? Gyurcsány maga és klónja, Molnár Csaba (- Szanyi) a 2010-es kvázi egyhangú Ogy. döntéskor is a kettős áp.-ság ellenszavazott. (Meg még pár azóta PM-es, mint pl. Karácsony tartózkodott.)

A nemzetárulás tehát töretlen.

Éhbérkommentelő 2016.01.11. 19:37:56

A felsorolt pártok kínálati listája már készletkisöprésként sem adható el. És ha +összerakjuk ezeket a leszerepelt nímandokat, abból csak még nagyobb zagyvaság jön ki, mint külön-külön

Zsuzsi25 2016.01.11. 19:57:53

Ha valaszthatok orban es a migranssimogato bunozotamogato balliberlias partokat, akkor inkabb orban!

2016.01.11. 20:13:29

@Kiss Árpád 2: És milyen közgazdászokból? A közgazdaságnál "átpolitizáltabb" tudományág nem létezik a Földön. Az egyes magyar közgazdászok jobban utálják (bocs az eufemizmusért, jobban gyűlölik) egymást, mint a szunniták a síitákat, vagy mindketten a zsidókat. Ennél szórakoztatóbb elképzelést, minthogy közgazdászok közreműködésével összejön majd egy "szakértői", politikusmentes kormány, ritkán lehet olvasni.

baldoc 2016.01.11. 20:33:08

@Balt: "Na ne vicceljünk már! Mivel nézett szembe? "
Maga hallott már az öszödi beszédről??

baldoc 2016.01.11. 20:34:46

@Shabby Bear: "Az ország gyarapodik."
Fogja már fel, hogy a Fidesz nem egyenlő Magyarországgal!

bloglegelő 2016.01.11. 20:39:35

Cím és az utolsó bekezdés elolvasva.

még sok is volt

baldoc 2016.01.11. 20:41:05

Posztoló!
"Gyurcsány Ferenc a 2010 előtti kudarcos világ"
Milyen kudarc?
A mindennek keresztbe tevő Fidesz vagy az eddigi legnagyobb világgazdasági válság az semmi??
A szociális ellátás növelése?
Autópályák épültek és nem stadionok, ez kudarc??

Balt 2016.01.11. 20:44:28

@baldoc: Ja? Ott tényleg szembenézett a frakcióval és megzsarolta őket.

baldoc 2016.01.11. 20:50:03

@Balt: "megzsarolta őket. "
Mit gondol Orbán mivel fogja a párttagokat??

Balt 2016.01.11. 20:56:27

Véletlenül beleolvastam. Ezt azért tegyük helyre:

"Ez a választási rendszer az, ami 45%-os szavazati aránnyal, vagyis a szavazatok kisebbségével lehetővé tette például, hogy a PODESZ kétharmados hatalmat bitoroljon majdnem egy évig."

Az egyéni képviselői helyek 92%-át vitték, A kettő (ti. a pártlistás 45%) eredője volt a kétharmad. De nézzük, a Hornnék hogy szerepeltek '94-ben:
31,27%-kal kaptak 54,15%-nyi mandátumot. A még két forduló között is a "Hornnal soha koalícióra nem lépő" SZDSZ-szel 71,77% mandátumuk.

theGentlemanus 2016.01.11. 21:15:37

@Balt: Azután viszont, hogy meglett a 2/3-aduk, az első intézkedésük az volt, hogy megszavazták, hogy az addig 2/3-os törvényeket csak 4/5-el lehessen elfogadni, belátva hogy a 2/3-os többségük túl nagy hatalmat biztosít a számukra. Na ezzel szemben a Fidesz mit csinált? Minden demokratikus kontrollt leépített, minden állami és lassan nem állami pozícióba a saját embereit ülteti...

ulpius66 2016.01.11. 21:33:07

Kedves Napos hegy!

"Ezer oka van, de röviden a pocsék demokráciát azért kell leváltani, mert nem akarunk elnyomásban, hazugságokkal etetve élni, nem akarjuk, hogy adónkat, életenergiánkat és jövőnket felzabálja a korrupt Fidesz."

Hát erre csak tanult barátom megjegyzését tudnám idézni:

"A diktatúra kihirdetése börtönablakból lenne hiteles."

Május 40. 2016.01.11. 21:33:51

"Magamban Harmadik Magyarországnak szoktam hívni a Fideszen, az MSZP-n és a Jobbikon túli sokszínű politikai világot."

Ha a dk-t nem számoljuk, ezek összesen nem tudnak 1%-ot sem. Egyszerűen képtelenség annyira demokratikus választás rendszert létrehozni, hogy ezek leváltsanak itt bárkit is, bár a posztoló nyilván örülne neki.

kvadrillio 2016.01.11. 21:38:04

JAJJJ !!!!!!! ÉN ENNEK ÚÚÚÚGY ÖRÜLÖK !!!!! BASSZA MEG !

Jobbik: izraeli technológiájú hadianyaggyár épül a Balaton-parton

kvadrillio 2016.01.11. 21:38:55

@kvadrillio: Jobbik: izraeli technológiájú hadianyaggyár épül a Balaton-parton Reklám A Jobbik Balaton Munkacsoportja megdöbbentőnek tartja, hogy egy ötvenezer tonnás kapacitású hadianyagüzem épül a Balatontól néhány kilométerre, az egykori Nitrokémia Ipartelepek területén. A Speciális haditechnikai intermodális logisztikai és felújító központ kiépítése Balatonfűzfőn nevű projekt egyik alapja, hogy többek között újra tervezik indítani a lőpor- és lőszergyárat. A gyártási folyamathoz a technológiát az Izrael Állam tulajdonában lévő Izraeli Hadiipari Vállalattól vásárolnák meg - áll a párt közleményében. A Jobbik már 2010-es Ébredj, Balaton! címet viselő helyi választási programjában hangsúlyozta, hogy a balatoni régióhoz illő, környezetbarát ipar telepítése munkahelyeket teremtve csökkenteni tudná a lokális gazdaság turisztikai ágazattól való egyoldalú függését. Mereven elzárkózunk azonban attól, hogy az egykori nehézvegyipar terhes örökségéből kikecmeregni igyekvő Balatonfűzfőt most egy rendkívül veszélyes, egyben nemzetbiztonsági kockázatot is jelentő létesítménnyel sújtsák. Felszólítjuk a kormányt, hogy a Balaton hosszú távú érdekeinek szem előtt tartásával kizárólag olyan tevékenységet engedélyezzen a térségben, amely a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet jellegével összeegyeztethető, és a helyben élőkre, valamint az ide érkező nyaralóvendégekre nézve sem egészségügyi, sem pedig biztonsági kockázatot nem jelent - zárja szavait Kepli Lajos országgyűlési képviselő, a Jobbik Balaton Munkacsoport vezetője. Reklám
Forrás: kuruc.info/r/2/153621/

ulpius66 2016.01.11. 21:41:54

@theGentlemanus:

Hát Gentle Manusz!

Hát hazudni aztán tudsz!!!!!!!!

"Azután viszont, hogy meglett a 2/3-aduk, az első intézkedésük az volt, hogy megszavazták, hogy az addig 2/3-os törvényeket csak 4/5-el lehessen elfogadni, belátva hogy a 2/3-os többségük túl nagy hatalmat biztosít a számukra."

Na, most ezzel szemben a TÉNYEK!

A mocskos MSZP-SZDSZ bagázsnak 1994-ben az első lépése volt, hogy a hat évre megválasztott MNB elnök Bod Péter Ákost azonnal kirúgták, a demokrácia legnagyobb ünnepére. Ezt még Orbán sem merte megtenni azzal a szemétláda Simor Offshore Andrással.

Majd kétharmaddal megszavazták, hogy lehet polgármester és parlamenti képviselő egyszeméyben.

Majd az önkormányzati választásokat tették egyfordulóssá a korábbi kétfordulós rendszer helyett.

Az 1994. június 28-án kezdődő parlamenti ciklus egyik első törvénye az 1994. évi LXII. törvény volt a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény módosításáról.

Néhány hónappal az őszi önkormányzati választások előtt teljesen írták a választási szabályokat. Hogy nézett ki akkor a politikai színtér? Az egyik oldalon egy erőtől duzzadó MSZP és egy szintén erős SZDSZ, a másik oldalon a tavaszi vereség súlya alatt megroppant, fragmentált ellenzék: FIDESZ, FKGP (és egyéb kisgazda formációk), KDNP, MDF, MIÉP. Mit léptek erre Horn Gyuláék? Egyfordulóssá tették a választási rendszert, azaz relatív többséggel is képviselői és polgármesteri mandátumot lehetett szerezni.

Na, kb ennyi a Horn-féle balfaszok kétharmados kormányzásáról.....

naphegyi vince · http://liberator.blog.hu/ 2016.01.11. 23:04:40

@BircaHang Média: @tralalala: @A megvalósult amerikai ólom..: @altona: gyerekek, olvassátok és kommenteljétek egymás posztjait, biztos sokan lesznek kíváncsiak rátok.

naphegyi vince · http://liberator.blog.hu/ 2016.01.11. 23:09:24

@altona: én pl. nem olvasom Barikád.hu-t, szóval ha nem tetszik inkább ne olvasd. Ennyire egyszerű. Ha még erre sem sikerült rájönnöd, akkor hosszú, bár némileg reménytelen lábadozás vár rád

Dr. Naphegyi

naphegyi vince · http://liberator.blog.hu/ 2016.01.11. 23:30:18

@A megvalósult amerikai ólom..: áh mégse moderálom ki mindkét kommentedet, bár nagy fityiszdroid vagy te is.

Hiába kicsi az esély, meg fogjuk próbálni, egyrészt azért, hogy a hozzád hasonló szellemi harmadvonal ne érezze jól magát, másrészt meg hazaszeretetből, hisz nem hagyhatjuk hülyék kezén a hazát, ismét a vesztesek oldalán tántorogni (Az előző száz évben 3 nagy buktát toltunk, ebben az évezredben még csak két kicsi jött össze, de lehet még ez a mostani nagy is). Addig is legyél boldog, hisz te a győztesekkel tartasz, mint ahogy a munkásőrök pontosan 30 vagy 40 éve. De azért a lelked mélyén félsz egy kicsit. És ez nem is olyan rossz jel, mert ez a realitásérzéked maradéka.

naphegyi vince · http://liberator.blog.hu/ 2016.01.11. 23:32:32

@Zsuzsi25: Cseszd meg, Zsuzsi te is nagyon eltévedtél :)) de mutiból megtartalak

naphegyi vince · http://liberator.blog.hu/ 2016.01.12. 00:29:20

@padisah: Egyáltalán nem volt olyanról szó, hogy a Harmadik Magyarország első lépése a régi Magyarország leszerepelt baloldali elitjével való összebútorozás lenne. Nem akartam túl szájbarágós lenni, ezért töröltem a véglegesből, hogy az "MSZP-vel és a DK-val történő együttműködéseket másodlagos együttműködési szintnek látom". Ezt a résztvevők döntenék el, hogy együtt akarnak működni-e. Még akkor is, ha az együttműködés nélkül szerintem 2018-ban nagyon kicsire csökkenne ezzel a győzelem valószínűsége. Valójában személy szerint az együttműködés beindítását fontosabbnak tartom, mint a 2018-as győzelmet. Ezért is írtam le, hogy a cél, minimum kettős, az orbánizmus legyőzése önmagában még nem elég. Ahogy 2010 előtt is elfogadhatatlan volt ez a Fideszen minden áron való felülkerekedni akarás. De facto ez végül úgy nézett ki, hogy nem hagyhatjuk, hogy az a szemét Orbán lerombolja Magyarországot (jön az elnyomás), inkább leromboljuk mi (akkor inkább megkísértjük akár a csődöt is). Ez nonszensz.

Nagyon fontos tanulsága 2006-2007-nek, hogy ha nem tudjuk a hatalomban céljainkat elvszerűen megvalósítani, akkor inkább le kell mondani a hatalomról, mert azzal hosszabb távon valójában jobban szolgáljuk céljainkat és elveinket.

Balt 2016.01.12. 07:44:06

@theGentlemanus: Ugyammá! Első dolguk az volt, hogy megváltoztassák az önkormi választási tv.-t, később a népszavazásit a NATO-s kudarcától félve, aztán csonka kuratóriumok stb. stb.

Balt 2016.01.12. 07:46:46

@Május 40.: :) Így valahogy. Ahogy TG mondta: olyan választási rendszert még nen találtak ki, mely szerint 2014-ben a zellenzék nyert volna.

padisah 2016.01.12. 08:19:53

@naphegyi vince: az a baj, hogy az együttműködés körébe kapásból olyan pártokat vontál be amelyeket egyrészt mindenki baloldalinak tart, ráadásul a leszerepelt baloldalhoz tartozóan.

Ezért írtam, ha a harmadik Magyarország meg akarja őrizni az arcát, akkor a baloldallal csak akkor szövetkezik, ha az egy nemzeti konszenzus, és legalább a jobbik is benne van a szövetségben.

Egyéb esetekben már a startpisztoly eldördülése előtt lejáratja magát.

Őszintén szólva én biztos hogy nem fogok olyan pártra szavazni, amely szövetkezik vagy a Fidesszel, vagy az MSZP valamelyik utódpártjával.Ezt a két csapatot szeretném tartósan a politikán kívül látni.

Itt a 2018-as választás megnyerésénél sokkal többet érne új politikai erők önszerveződése, mereven elhatárolódva a demagóg baloldaltól. Tulajdonképpen ezek a lejáratódott baloldali pártok még egy újbaloldal számára is sokkal inkább konkurencia mint szövetséges, tehát első körben őket kellene legyőznie.

padisah 2016.01.12. 08:21:09

@bunkó: ezt próbálom a szerzőnek magyarázni...

padisah 2016.01.12. 08:28:57

@Balt: hagyjátok ezt a hülye relativizálást, ez főleg arra jó hogy mindenkibe a kétpólusú politika képét égesse be

ha utálunk valakit nem az a megoldás hogy szavazunk azokra akiket az utált csoport legnagyobb riválisának tartunk - bár őket is utáljuk - hanem hogy arra szavazunk akit a legkevésbé utálunk. Vagy még nincs okunk utálni. Szerencsére van még választék.

Ez azért fontos, mert protest szavazáskor, negatív szavazatot leadva nem tudod irányítani a politikát hova kerüljön, vaktában dől el, merre is fog majd kormányozódni az ország. A demokráciának meg pont az a lényege, hogy ezt kell eldöntenie a választónak, és nem a feje felett a politikai elitnek.

A választási rendszerről pedig a lényeges dolog, hogy a pártok folyamatosan szűkítik a demokrácia képviseleti jellegét, most már ott tartunk hogy a választásra jogosultak kb. egyharmadával kétharmados parlamenti hatalomra lehet szert tenni, és azt senki nem adja be nekem hogy ez normális, és hogy egy ilyen rendszerben majd pont a választók akarata fog érvényesülni.

Balt 2016.01.12. 18:03:10

@padisah: "ez főleg arra jó hogy mindenkibe a kétpólusú politika képét égesse be"

Ja, azt hittem, centrális erőtér van. :)

"már ott tartunk hogy a választásra jogosultak kb. egyharmadával kétharmados parlamenti hatalomra lehet szert tenni"

Mint a fenti példa mutatja, ez pont így volt 20 éve is, visszalépésekkel, paktumokkal súlyosbítva, ami minden, csak nem a "választói akarat".

naphegyi vince · http://liberator.blog.hu/ 2016.01.12. 20:44:04

@Balt: Ezt már lejátszottuk egy másik blogban: az önkormányzati választások átalakítása szintén csökkentette a választói jogokat, csakhogy egy önkormányzati második forduló és országos második forduló jelentőségében és részvételben is sokkal fontosabb, és ez csak egy a demo korlátozó változások közül, győzteskompenzáció a másik, ezekhez képest a körzetek átaszbása már csak harmadik helyre fér be. súlyos szemellenző kell ahhoz, hogy ne lásd a jelentőségük közötti a jókora különbséget.

Balt 2016.01.12. 20:52:27

@naphegyi vince: Akkor tehát térjünk vissza az eredeti állításhoz: azt ugye levonhatjuk, hogy ordas nagy kamu az mszpszdsz 2/3-os "önkorlátozása".

Balt 2016.01.12. 22:18:06

@naphegyi vince: Na meg persze hagy kívánjak őszinte sikereket a sok 0,9%-os tömegpárt újabb összefogásához, ideális esetben meg is lesz a 4,9%. :)

A magam részéről persze eltörölném az 5%-os küszöböt, akkor lenne aztán nagy demokratikus sírás-rívás. :)))

naphegyi vince · http://liberator.blog.hu/ 2016.01.12. 23:15:48

@Balt: látom, neked ez fáj, de sokkal inkább korlátozták magukat.

Én visszavinném 4%-ra, de az is jó ha marad az 5%, viszont talán ennél is fontosabb, hogy a pártok 1-1%ként magasabb éve apanázst kapjanak (a küszöb alatt). Most csak az 1%-os küszöbért jár egyenpénz. Miért kap ugyanannyit egy 1,1-es mint egy 4,2-es, hiszen a 4,2-es 4x annyi embert képvisel. Évi 10 milliárd 100%-ra, az sokkal kevesebb, mint amit a korrupció felemészt. Sőt igazából 5 milliárd is elég lenne. A Parlament szerintem ennek a többszörösébe kerül (igaz a két büdzsé között van keresztfinanszírozás is)
süti beállítások módosítása